Gāzes vadu būvniecība

Gāzes vadu Būvniecība

Siltumtrases, gāzes un ūdens apgādes pieslēgumu izbūve

Veicam visus nepieciešamos būvdarbus sadalošo, ārējo un iekšējo gāzes vadu tīklu izbūvei, lai varētu aprīkotu Jūsu īpašumu ar gāzes apkures sistēmu. Veicam dūmvadu montāžu un izbūvi gāzes katlu uzstādīšanai. Veicam būvniecībai nepieciešamos saskaņojumus

Atgādinām, ka gāzes apgādes izbūvi var veikt būvnieks, kas ir sertificēts un reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

Lai varētu veikt gāzes apgādes sistēmas izbūvi, ir nepieciešami tādi sertifikāti, kā:

  • projektēšanas sertifikāts;
  • būvprakses sertifikāts;
  • polietilēna metināšanas sertifikāts;
  • tērauda vadu metināšanas sertifikāts;
  • skursteņslauķa sertifikāts;
  • ģeodēzista (mērnieka) sertifikāts;
  • elektroprakses sertifikāts;
  • un citi sertifikāti.

IEKŠVADI

Iekšējais gāzes vadu tīkls no ievadkrāna pie ēkas ārējās fasādes līdz dabasgāzes patērējošajām iekārtām (gāzes plīts, apkures katls). Iekšvadu izbūve aizņem vidēji līdz 2 mēnešiem (ar dokumentācijas nodošanu). Iekšvadu izbūve nav jāsaskaņo Būvvaldē un nav nepieciešama būvatļauja.

PIEVADI

Pazemes gāzes vadu tīkls no sadalošā gāzes vada uz ielas līdz ēkas ārējās fasādes ievadkrānam. Pievadu izbūve, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana Būvvaldē un A/S “GASO” aizņem līdz 2-3 mēnešiem.

SADALOŠIE GĀZES VADI

Pazemes gāzes vadu tīkls no tuvākā esošā sadalošā gāzes vada pievienojuma vietas līdz īpašuma teritorijas pievienojuma vietai. Izpilddokumentācijas sagatvošana, saskaņošana Būvvaldē un A/S “GASO” un ielas seguma atjaunošana aizņem līdz 4 mēnešiem.

_

Uzdot Jautājumu

    Pakalpojumi